Pakeisti angliškai

pakeisti 1. change , alter , modify ; p. toną change one's tone/tune ; p. įvykių eigą alter/change the course of events ; p. kursą alter (the) course ; p. pažiūras change one's outlook ; p. nuomonę (apie) change one's opinion (about); truputį p. požiūrį (į) modify one's attitude (towards); p. gyvenimo būdą change/alter one's way/mode of living ; 2. (iškeisti ką į ką) exchange (smth for); 3. (darbuotoją ir pan.) replace , take (smb's) place ; substitute (for); (imti veikti vietoj ko) relieve , take over (from); jūs pakeisite jį laikinai you will replace him for a time , you will take his place for a time ; p. sargybą kar. relieve the guard ; p. budėtoją take over (smb's) watch ; 4. (ką kuo) substitute (for smth), replace (smth by/with); p. metalą plastmase substitute plastics for metals , replace metals by/with plastics ; niekuo negalima (ko) p. there is no substitute (for); 5. (išstumti) supersede , replace ; ar lėktuvai pakeis traukinius? will aeroplanes supersede trains ?Pakeisti latviškai, lenkiškai
Ką reiškia necklace anglų kalboje?