Pakelti angliškai

pakelti 1. lift (up) , raise ; (ką nors sunkaus) heave ; p. ranką raise one's hand ; p. ranką prieš ką lift up one's hand against smb; p. galvą lift up one's head ; p. bokalą (už) raise one's glass (to); p. bures make/raise/hoist sail ; p. vėliavą hoist a flag ; 2. (paimti nuo žemės) pick up ; p. nosinę pick up a handkerchief ; 3. (padidinti) raise ; (vertę, prestižą) enhance ; p. prekių kainas raise the price of goods ; p. gyvenimo lygį raise the living standard ; 4. (tarnyboje) advance , promote ; jį pakėlė kapitonu he was promoted captain arba to the rank of captain ; 5. (iš miego) rouse ; pakelkite mane anksti call/wake me early ; 6. (pakęsti) bear , endure , stand ; jis negalėjo to daugiau p. he could not bear/stand it any longer ; p. kankinimus bear/endure torture ; 7. mat.: p. kvadratu square ; p. kubu cube ; p. ketvirtu laipsniu raise to the fourth powerPakelti latviškai, lenkiškai
Ką reiškia shell anglų kalboje?