Pakolei angliškai

pakolei žr. kol
_________________________________________
kol 1. (pakol, iki) while ; reikia su juo pakalbėti, kol jis ten we must speak to him while he is there ; 2. (tol) till , until ; skaitykite, kol baigsite read till you finish it ; jis negali parašyti, kol nesužinos adreso he cannot write until he finds out , arba gets , the address ; iki kol? till what time ?; till when ?; kol kas in the meanwhile ; so far ; so long ; kol gyvas to the end of my lifePakolei lenkiškai
Ką reiškia discovery anglų kalboje?