Papulti angliškai

papulti žr. pakliūti; 2. žr. pasitaikyti 1; 3. (po kuo) fall (under)
_________________________________________
pakliūti 1. (atsidurti kur) find oneself (in); (į) get (into); be/get caught ; p. į namą get into the house ; kaip ten p.? how does one get there ?; kaip p. į stotį? what's the best way to get to the station ?; p. kam į rankas fall into smb's hands ; p. teisman be brought to trial ; p. į nelaisvę be taken prisoner ; p. po mašina be run over by a motorcar ; p. į bėdą get into trouble , be in trouble ; žiurkė pakliuvo į spąstus a rat was caught in the trap ; 2. (pataikyti) hit , strike ; akmuo pakliuvo į langą a stone struck/hit the window ; p. kam tiesiai į akį hit smb straight/smack in the eye ; 3. : kas pakliūva anything ; kaip pakliuvo (bet kaip) anyhow ; (be tvarkos) helter-skelter ; kur pakliuvo anywhere ; pirmas pakliuvęs the first comer ; anybody pasitaikyti 1. happen ; ar tau pasitaikė (+ inf)? did you ever happen ( + to inf)?; per egzaminą jam pasitaikė sunkus klausimas at the examination he drew a difficult question ; 2. (būti aptinkamam) be found , be met with ; šių augalų pasitaiko Pietuose these plants are found , arba are met with , in the south ; tokių klaidų dažnai pasitaiko that kind of mistakes often occurs ; progai pasitaikius when an opportunity offers , should an opportunity arise ; pirmas pasitaikęs a) the first comer , the first person one happens to meet ; b) (bet koks) anybody ; anything ; (atsitiktinis) randomPapulti latviškai
Ką reiškia penalty anglų kalboje?