Parodyti angliškai

parodyti 1. show ; p. kam kelią show smb the way ; p. pjesę show/perform a play ; p. triuką perform/demonstrate a trick ; p. liežuvį put out one's tongue ; 2. (nurodyti į) point (to, at), indicate (smth); p. akimis į ką indicate smth with one's eyes ; indicate smth with a look ; p. ranka į langą point to the window ; 3. (atskleisti) display , show , exhibit ; (rezultatą, laiką ir pan.) achieve ; p. narsą display/show courage ; p. pavyzdį show an example ; p. geriausią rezultatą bėgime achieve the best result in the running events ; 4. (apie matavimo prietaisus) show , read , register ; 5. (dokumentus ir pan.) show , produce , present ; p. bilietus show/produce tickets ; 6. (duoti parodymus) testify , bear witness (to), give evidence (of); 7. šnek. (pamokyti) show , teach a lesson ; aš jums parodysiu! I'll show/teach you ; p. kam duris show smb the doorParodyti latviškai, lenkiškai
Ką reiškia office anglų kalboje?