Pasakyti angliškai

pasakyti say (to), tell ; (žodžiais reikšti) utter , speak ; p. teisybę tell/speak the truth ; p. savo nuomonę (apie) give one's opinion (of); nepasakyti nė žodžio not say/utter a word ; p. kalbą make/deliver a speech ; lengva p. it's all very well (to talk) !; sunku p. it is hard to say ; lengviau p., negu padaryti easier said than done ; reikia p. it must be said ; ką jis nori tuo p.? what does he mean by that ?; kaip jums p. how shall I put it ?; nieko nepasakysi there's no arguing that ; pasakyta - padaryta pat. no sooner said than donePasakyti frazeologizmai, latviškai
Ką reiškia peony anglų kalboje?