Pasileisti angliškai

pasileisti 1. (pradėti bėgti, keliauti ir pan.) start ( + ger); set out/off ; (staiga) burst out ( + ger); p. bėgti start running ; take to one's heels idiom.; p. vytis ką set off/ out in pursuit of smb ; p. juoktis burst/break out laughing ; p. šokti break , arba fling oneself , into a dance ; 2. (ištvirkti) become dissolute/dissipated/wanton ; (išdykti) get out of hand ; jo mokiniai pasileido his pupils have got quite out of hand ; 3. : p. plaukus let one's hair downPasileisti latviškai
Ką reiškia proficiency anglų kalboje?