Pasirodyti angliškai

pasirodyti 1. appear , make one's appearance , show oneself ; (paviršiuje) emerge ; (apie laivą horizonte) heave in sight ; pasirodyti iš už kalno appear from behind the mountain ; pasirodyti kaip tik laiku appear , arba show up , in the nick of time ; put in a timely appearance ; pasirodyti spaudoje appear in print , come out ; pagaliau pasirodė krantas the shore came in sight at last ; jis bijo pasirodyti tau akyse he is afraid to show himself to you ; ašaros pasirodė akyse the tears came/started to one's eyes ; 2. (paaiškėti) prove (to be) , turn out to be ; jis pasirodė esąs labai malonus žmogus he turned out to be a very nice man ; kaip pasirodė as it/things turned out ; 3. appear , perform ; pasirodyti scenoje appear on the stage ; act ; po to pasirodė Jusas the next performer was Jusas ; 4. (pasivaidenti, pasimatyti) seem (to), appear (to); tau tik taip pasirodė it was only your imagination ; man pasirodė I seemed to see/hearPasirodyti latviškai
Ką reiškia proficiency anglų kalboje?