Pasisakyti angliškai

pasisakyti 1. (tarti žodį) speak (out) ; (savo nuomonę) express/ state one's opinion , have/say one's say ; pasisakyti (kokiu) klausimu speak on the question (of); po to pasisakė Jonaitis the next to speak was Jonaitis ; leiskit jam pasisakyti! let him have his say !; pasisakyti kieno vardu speak on behalf of smb ; pasisakyti susirinkime speak at a meeting ; address a meeting (oficialiau); pasisakyti protingai come out sensible ; 2. (už, prieš) speak (for, against), declare (for against), come out (for, against); pasisakyti už pasiūlymą speak in support of a proposal , come out in favour of a proposal ; niekas nepasisakė prieš įstatymo projektą no one spoke against the bill ; 3. (prisipažinti) confess ; pasisakyti mylint declare one's love ; 4. (apie save) tell of oneself ; aš pasisakiau jam savo vardą I told him my namePasisakyti latviškai
Ką reiškia continuity anglų kalboje?