Pataisymas angliškai

pataisymas 1. correction , correcting ; 2. (suremontavimas) repair (ing) ; (avalynės, drabužių) mending ; 3. (sveikatos) improvement ; pataisyti 1. correct ; set/put right ; reform ; pataisyti klaidą correct a mistake ; set/put right a mistake ; pataisyti charakterį reform the character ; pataisyti skrybėlę set the hat straight ; pataisyti padėtį improve/remedy the situation ; reikalų pataisyti jau negalima it's too late to put matters right now ; tai reikalų nepataisys that won't mend matters ; 2. (suremontuoti) repair , mend ; pataisyti radiją repair a radio ; pataisyti batus mend shoes ; 3. (sveikatą) improve ; 4. (lovą) make the bed ; 5. (valgį) make

Ką reiškia loop anglų kalboje?