Pateikus angliškai

pateikus (ką) on presentation (of); p. bilietą produce one's ticket ; p. asmens liudijimą produce identification papers ; p. svarstyti submit for consideration ; 2. (duoti) give ; (faktų) adduce ; p. pavyzdį give an example ; p. įrodymų produce evidence ; 3. (pavaizduoti) represent (as);

Ką reiškia traditional anglų kalboje?