Pats angliškai

pats įv. 1. (verčiamas atitinkamu asmeniu, skaičiumi ir gimine): 1. sg myself ; pl ourselves ; 2. sg yourself ; pl yourselves ; 3. sg v. himself , m. herself , b. itself ; pl themselves ; jūs p. tai žinote you know that yourself ; pačiame darbo procese in the process of work itself ; ji pati kalta it's her own fault ; 2. (kaip tik) the very ; right ; p. faktas the very fact ; pačiame gale at the very end ; pačiu laiku at the right time , in the nick of time ; iki pačių namų right home , all the way home ; iki paties vakaro until night ; p. ilgiausias the longest ; 3. (su parodom. įv.): tas p. the same ; toje pačioje vietoje, kur... in the same place where ...; tuo pačiu laiku, kada... just when ...; 4. šnek. (tu, tamsta) you ; p. savaime by oneself ; 5. šnek. man , husbandPats frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Ką reiškia branch anglų kalboje?