Pereiti angliškai

pereiti 1. cross , get across ; (perlipti) get over ; p. gatvę cross a street ; p. per tiltą cross a bridge ; 2. (į kitą vietą) go , pass ; (prie) pass on (to); p. į valgomąjį go to the dining-room ; p. prie kito klausimo prk. pass/go on to the next question ; 3. (pakeisti padėtį, būseną) pass ; p. nuo žodžių prie darbų pass from words to deeds ; p. į (kieno) rankas pass into the hands (of); p. į aukštesnę klasę move up , get one's remove ; p. į priešo pusę go over , arba desert , to the enemy ; 4. (baigus vieną imtis kito) proceed (to); p. prie baigiamosios pranešimo dalies proceed to the final section of a report ; 5. (pakeisti veiksmo būdą) change/go over (to); p. prie pažangių darbo metodų go over to advanced methods ; p. prie motociklų gamybos turn to making motorcycles ; p. į puolimą take/ assume the offensive ; 6. (pavirsti) turn (into); (apie spalvą, garsą) merge (into); jų ginčas perėjo į muštynes from words they came to blows ; 7. (liautis) pass (off) ; cease ; stop ; jam perėjo bet koks noras he has lost all desire ; jo pyktis greit perėjo his anger soon passedPereiti latviškai, sinonimai
Ką reiškia bat anglų kalboje?