Pergerti angliškai

pergerti 1. (išgerti per daug) drink too much (of); 2. (išgerti daugiau už kitus) overdrink ; 3. žr. perimti 4
_________________________________________
perimti 1. (patyrimą ir pan.) adopt , take ; (pareigas) take over ; p. kieno metodus adopt smb's methods ; p. vadovavimą take the lead/command (of); p. manieras copy the manners ; 2. (per daug imti) take too much ; 3. (laišką, žinias) intercept ; 4. (apie šaltį, drebulį) go right through ; pierce ; jį perėmė šaltis the cold pierced through him ; jį perėmė baimė he was shaken with fear

Ką reiškia shell anglų kalboje?