Perimti angliškai

perimti 1. (patyrimą ir pan.) adopt , take ; (pareigas) take over ; p. kieno metodus adopt smb's methods ; p. vadovavimą take the lead/command (of); p. manieras copy the manners ; 2. (per daug imti) take too much ; 3. (laišką, žinias) intercept ; 4. (apie šaltį, drebulį) go right through ; pierce ; jį perėmė šaltis the cold pierced through him ; jį perėmė baimė he was shaken with fearPerimti latviškai
Ką reiškia traditional anglų kalboje?