Pirmasis angliškai

pirmasis 1. first ; sausio (vasario) pirmoji the first of January (February) ; January (February) , the first ; p. puslapis (skyrius) page (chapter) one ; pirmoji pavara aut. first gear ; pirmą valandą at one (o'clock) ; pusė pirmos half past twelve ; twelve-thirty ; p. aukštas ground floor ; iš pirmo karto from the first ; pirmieji vaisiai first-fruits , firstlings ; jis atėjo p. he was the first to come ; 2. (išskaičiuojant - pirmasis iš dviejų) former ; iš tų dviejų metodų man labiau patinka p. of the two methods I prefer the former ; 3. (pirmąkart atliktas, pasakytas ir pan.) maiden ; p. (lėktuvo) skridimas maiden flight ; pirmoji kalba maiden speech ; 4. (pradinis, įžanginis) opening ; p. ėjimas opening move ; 5. (esantis priekyje) front ; pirma eilė the first/front row ; būti pirmose gretose take the lead ; 6. (geriausias) first , best ; p. mokinys the first/best pupil ; būti pirmuoju klasėje be at the top of the class/form ; Gegužės pirmoji the First of May , May Day ; pirmoji pagalba first aid ; pirmoji priežastis prime cause ; iš pirmo žvilgsnio at first sight ; pirmai progai pasitaikius at the first opportunity ; as soon as possible ; iš pirmų rankų at first hand ; jis žino tai iš pirmų lūpų he has first- hand knowledge of it ; p. žingsnis sunkus it is the first step that counts , everything is difficult before it is easyPirmasis latviškai
Ką reiškia which anglų kalboje?