Po angliškai

po žymint 1. vietą: in , about ; (paviršium) on , over ; (su įnagininku) under ; vaikščioti po laukus walk in the fields ; vaikščioti po kambarį walk about the room ; (ten ir atgal) pace up and down the room ; vaikščioti po gatves walk the streets ; vaikščioti po žolę walk on the grass ; vaikščioti po parduotuves go round the shops ; keliauti po visą kraštą travel all over the country ; knygos išmėtytos po visą stalą the books are scattered all over the table ; sėdėti po medžiu sit under a tree ; po kojomis under one's feet ; dirbti po žeme work underground ; eik po dešinei (po kairei) go to the right (to the left) ; 2. laiką: after ; (praeityje t. p.) later ; (ateityje t. p.) in ; po pietų after dinner ; po kurio laiko after a while ; diena po dienos day after day ; jis atvyko po metų he arrived a year later ; po mėnesio kito ir pavasaris in a month or so spring begins ; dešimt (minučių) po šešių ten (minutes) past six ; po šiai dienai down to the present day ; until today ; po to later on ; 3. kiekį: in , by ; po du in twos ; po tris in/by threes ; po penkis rublius (kiek) vienas at five roubles each ; po du obuolius (asmeniui) two apples apiece ; po velnių! to hell with it !; eik po velnių! go to the devil !, go to hell !; 4. priešd. (su bdv.) žymint dalinę ypatybę = apy-; pvz., posenis, potamsis žr. apysenis, apytamsis; 2. (su dkt. kamienais) žymint laiką: after -, post- ; popietinis after-dinner ; poledyninis postglacial ; 3. (su dkt. kamienais) žymint vietą apačioje, žemiau: under -, sub -; podirvis undersoil , subsoilPo latviškai
Ką reiškia oddity anglų kalboje?