Praleisti angliškai

praleisti 1. (leisti praeiti) let (smb) pass , let (smb) go (past) ; (į vidų) let in ; (duoti kelią) make way (for); p. vaikus pirmyn let the children go first ; praleiskite moterį su vaiku make way for a woman with a child ; 2. (nepaminėti, neįtraukti ir pan.) omit , leave out ; (skaitant) skip ; (nepastebėti) pass by ; jis praleido dvi eilutes he left out two lines ; 3. (susirinkimą, paskaitą ir pan.) miss ; (progą ir pan. t. p.) let (smth) slip ; p. paskaitą miss a lecture ; (tyčia) cut a lecture ; berniukas praleido dvi pamokas the boy has missed two lessons ; p. gerą progą miss a good opportunity ; 4. sport. miss , let (smth) through ; p. kamuolį į vartus let the ball into the goal ; 5. (būti pralaidžiam) let pass ; let through ; p. vandenį be pervious to water ; leak ; nepraleisti vandens be impervious to water , be waterproof ; 6. fiz. (elektrą, šviesą) conduct ; 7. (laiką) spend , pass ; p. vasarą pietuose spend a summer in the south ; linksmai p. šventes have a good time on holidays ; kaip praleidote laiką? how did you pass your time ?; 8. (terminą) exceed the time limit ; 9. (iššvaistyti) squanderPraleisti latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia known anglų kalboje?