Prapulti angliškai

prapulti 1. (dingti) disappear , vanish ; kur jis prapuolė? where has he disappeared to ?; 2. (pasimesti) be lost ; (pražūti) perish , die ; aš prapuoliau! I am lost !, it's all up with me !, I am a lost man !; 3. (nueiti veltui) be wasted ; visa diena prapuolė the whole day has been wasted ; mūsų pastangos neprapuls our efforts won't be wastedPrapulti latviškai, sinonimai
Ką reiškia youth anglų kalboje?