Pri angliškai

pri - vksm. priešd. žymint 1. įvykio veikslą, ppr. neverčiamas: primušti beat ; prižadėti promise ; 2. daug daiktų ar didelį kiekį apimantį veiksmą: a quantity of , a lot of ; jei yra kiekį žymintys žodžiai, atskirai neverčiamas: priskinti gėlių pick (a quantity of) flowers ; priskinti daug gėlių pick a lot of flowers ; 3. priartėjimą: up ; come + atitinkamo veiksmažodžio participle I: priplaukti swim up , come swimming ; privažiuoti prie vartų drive up to the gate ; 4. veiksmo kryptį iš viršaus: down ; primygti press down ; 5. dalinį veiksmą: a little ; primiršti forget a little

Ką reiškia transparent anglų kalboje?