Prie angliškai

prie 1. (žymint vietą, aplinkybes) at , by ; (arti) near ; p. durų at the door ; jis stovėjo p. pat durų he stood close to the door ; p. stalo at table ; sėdėti p. lango sit by the window ; p. kelio by the road ; p. stoties near the station ; 2. (žymint kryptį ir pan.) to ; eiti p. namo go to the house ; p. penkių pridėti tris add three and five ; 3. (kam esant) in the presence of ; (su) with ; jis pasakė tai p. manęs he said it in my presence ; gyventi p. tėvų live with one's parentsPrie latviškai, lenkiškai
Ką reiškia passphrase anglų kalboje?