Pusė angliškai

pusė 1. half ; part ; p. namo half (of) a house ; p. trijų half past two ; p. tiek half as much ; didesnė p. the better half/part ; mokėti pusę sumos pay half (of) the sum ; 2. (šalis) side ; (kryptis) direction ; geroji (blogoji) audeklo p. the right (wrong) side of the material ; iš dešinės (kairės) pusės on the right (left) hand ; laikytis dešinės pusės keep to the right ; iš visų pusių on all sides , on every hand ; į tą pusę in that direction ; į kurią pusę jis ėjo? which way did he go ?; iš mano pusės for my part ; iš vienos pusės..., iš kitos pusės on the one hand ..., on the other hand ; stoti į kieno pusę take the part of smb; p. bėdos (pakenčiama) passable , middling ; tai dar tik p. bėdos it's only half the troublePusė frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Ką reiškia demand anglų kalboje?