Reikalas angliškai

reikalas 1. affair ; business ; matter ; asmeninis r. private affair ; tai mano r. that is my affair/business ; aš turiu į jį reikalą I have some business with him ; kištis ne į savo reikalus interfere in other people's affairs ; nesikiškit ne į savo reikalus mind your own business ; su reikalais on business ; koks r.? what is the matter ?; pereikime prie reikalo let's get down to business ; visuomeniniai reikalai public affairs ; jis turi daug reikalų he has many things to do ; 2. (būtinumas) necessity , need ; be reikalo without necessity ; prk. to no purpose ; (neteisingai) wrongfully ; nėra reikalo (+ inf) there is no need ( + to inf); nėra reikalo kalbėti there is no need to talk ; reikalui esant in case of need , when/if necessary ; pagal reikalą as required ; 3. (tikslas) cause ; taikos r. the cause of peace ; teisingas r. just cause ; kuriam reikalui for what purpose ; 4. ppr. dgs. (padėtis, aplinkybės) things ; reikalai gerėja things are improving , things are on the mend ; kaip jo reikalai? how is he getting on ?; tokie reikalai so that's how it isReikalas frazeologizmai, latviškai, sinonimai
Ką reiškia light anglų kalboje?