Reikia angliškai

reikia ( + inf; kad) it is necessary ( + to inf; that... should...); jai reikia ten važiuoti she must go there ; tai reikia padaryti it must be , arba has to be , done ; reikia būti atsargiam one/you should be , arba ought to be , careful ; reikėjo sėsti į autobusą you should have taken a bus ; jums reikėtų kreiptis į gydytoją you should , arba ought to , consult a doctor ; jam reikia šimto litų he needs a hundred litas ; reikia didelės drąsos, kad... much courage is required to ... ; kada reikia/reikės when necessary/required ; visa, ko reikia everything necessary ; all that is needed/wanted ; visa, ko reikia ilgai kelionei the requisites for a long journey ; namą reikia remontuoti the house is in need of repair ; reikia apgailestauti it is to be regretted ;; kaip reikiant šnek. well , properly ; pailsėjau kaip reikiant I had a good restReikia lenkiškai
Ką reiškia flame anglų kalboje?