Reikšti angliškai

reikšti 1. mean , signify ; ką tai reiškia? what does it mean ?, what's all this about ?; ką reiškia tos raidės? what do the letters stand for ?; 2. (turėti reikšmės) be of importance , matter ; daug (maža) r. be of great (little) importance ; tai nieko nereiškia it does not matter at all ; 3. (žymėti žodžiais) express , utter ; r. (savo) nuomonę express/utter one's opinion ; r. padėką express one's thanks (to); r. mintis express one's thoughts ; r. pretenzijas (į) lay claim (to); r. protestą voice one's protest ; r. kam užuojautą condole with smb (upon)Reikšti latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia bat anglų kalboje?