Skirtis angliškai

skirtis skirtis 1. (būti nepanašiam; nuo, kuo) differ (from, in), be different (from, in); (nesutapti) vary ; kuo skiriasi... nuo...? what's the difference between... and... ?; 2. (dalytis, irti) come off , get detached (from); detach itself (from); 3. (su draugais ir pan.) part (with); (su gimtine, namais) leave (smth), move away (from); mūsų keliai čia skiriasi our roads part here ; jis nesiskiria su knyga he is never without a book in his hands ; 4. (apie sutuoktinius) get/be divorced ; (su kuo) divorce (smb); s. su žmona (vyru) divorce one's wife (husband) ; jis skiriasi su žmona he is getting his/a divorce ; skirtis 1. (skirtumas) difference ; 2. gram. articleSkirtis latviškai, sinonimai
Ką reiškia apple anglų kalboje?