Sudaryti angliškai

sudaryti 1. form , make ; (sukurti t. p.) create ; (surinkti) make up ; s. vyriausybę form a government ; s. sakinį form/construct a sentence ; s. lygtį make an equation ; s. įspūdį make an impression ; s. sąlygas darbui create conditions for work ; 2. (planą, projektą ir pan.) draw up , work out ; (sąrašą, dokumentą) make ; s. planą make , arba draw up , arba work out , a plan ; s. projektą draw up a draft ; 3. (sutartį) conclude , contract ; 4. (būti autoriumi) compose , compile ; s. žodyną compile a dictionary ; 5. (organizuoti) organize ; s. komisiją set up a committee ; 6. (apie skaičių, sumą) make , make up , work out ; total ; (siekti) come (to), amount (to); kapitaliniai įdėjimai sudaro milijoną rublių the investments total a million roubles ; tai sudarys didelę sumą it will come to a considerable sum ; 7. (būti) be ; constitute ; tai nesudarys jokio vargo that will be no troubleSudaryti latviškai, sinonimai
Ką reiškia bat anglų kalboje?