Sulaužyti angliškai

sulaužyti 1. break ; (į gabalus) break up arba to pieces ; s. lazdą (koją) break a stick (one's leg) ; 2. prk. (įstatymą ir pan.) break , violate , infringe (upon); s. žodį break one's word , fail to keep one's word ; s. priesaiką break one's oath ; 3. prk. (sunaikinti) destroy , sweep away ; s. tradicijas destroy traditions ; s. senus papročius sweep away old customs ; 4. poligr. impose



Sulaužyti frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia fair anglų kalboje?