Sunkus angliškai

sunkus 1. (daug sveriantis) heavy (ir prk.); s. lagaminas heavy suitcase ; sunkūs debesys heavy clouds ; s. stilius heavy style ; s. žingsnis heavy step/tread ; 2. (nelengvas atlikti) hard , difficult ; s. darbas hard work ; s. uždavinys hard/difficult/arduous task ; s. klausimas difficult problem ; s. kvėpavimas heavy/laboured breathing ; jam sunku įtikti he is difficult to please ; sunku tuo patikėti it is difficult/hard to believe it ; 3. (rimtas) serious , grave ; sunki liga serious/grave illness ; sunki padėtis grave situation/condition ; s. nusikaltimas serious/grave offense/crime ; 4. (griežtas) heavy , severe ; sunki bausmė severe/heavy punishment ; 5. (slegiantis) painful ; hard ; s. įspūdis painful/grim impression ; sunki pareiga painful duty ; sunkios mintys painful throughts ; sunkūs laikai hard times , times of stress ; jis sunkaus būdo žmogus he is a difficult man ; s. oras close air ; s. maistas heavy/indigestible food ; sunkusis svoris sport. heavy weight ; sunkioji artilerija heavy artillery ; sunkieji tankai heavy tanks ; sunkioji atletika weight-liftingSunkus latviškai, sinonimai
Ką reiškia office anglų kalboje?