Supratau angliškai

supratau ! I see !; aš ne visai supratau, ką jis pasakė I didn't quite understand/catch what he said ; supraskite mane don't misunderstand me ; don't get me wrong šnek.; duoti kam s. give smb to understand ; jis davė aiškiai s., kad... he made it clear that ...; leisti kam s. drop smb a hint ; 2. (priprasti prie vienas kito) become accustomed to each other

Ką reiškia proficiency anglų kalboje?