Suteikti angliškai

suteikti 1. (duoti) give , let have ; (teises ir pan.) grant ; s. kam žodį let smb have , arba give smb , the floor ; s. kam galimybę afford/give smb an opportunity , give smb a chance ; s. teisę concede/grant a right ; s. kreditą give credit ; s. paskolą grant a loan ; s. malonumo give/afford pleasure ; s. jėgų give strength ; 2. (pagalbą ir pan.) render , lend ; s. pagalbą lend/render assistance ; 3. (formą ir pan.) impart , give , lend ; s. gyvumo lend vigour ; s. formą put into shape , shape (into); s. rutulio formą shape into a ball ; s. veidui griežtą išraišką give the face a severe expression , make the face look severe ; 4. (titulą ir pan.) grant , confer ; s. mokslinį laipsnį confer a degree ; 5. (reikšmę) attach (to); 6. šnek. (sutarti) live in harmony/concordSuteikti latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia cartoon anglų kalboje?