Sutikti angliškai

sutikti 1. meet ; s. ką gatvėje meet smb in the street ; s. pavojų face danger ; 2. (priimti) receive ; (sveikinti) greet ; s. su džiaugsmu welcome ; s. delegaciją receive/greet/welcome a delegation ; s. plojimais greet with applause/cheers ; s. Naujuosius metus prk. see the New Year in , celebrate the New Year ; 3. (su nuomone, su žmogum) agree (to smth, with smb); (tarpusavyje) agree ; (pritarti kam) assent (to), consent (to); jis sutiko važiuoti su mumis he agreed/consented to go with us ; 4. (sugyventi) live in concord ; jie gerai sutinka they hit it off (well) šnek.; 5. (sutapti) concur (with); tally (with); 6. mat. be ; trys sutinka su keturiais kaip šeši su aštuoniais three is to four as six is to eightSutikti latviškai, sinonimai
Ką reiškia antiquity anglų kalboje?