Sveikas angliškai

sveikas bdv. 1. healthy , strong ; sound (ir prk.); (tvirtas) robust ; sveika širdis sound/strong heart ; ar jūs jau s.? are you quite strong again ?; sveika mintis sound idea ; jo sveika išvaizda he looks strong/healthy ; s. kaip ridikas as sound as a bell ; 2. (naudingas sveikatai) wholesome , healthy ; salubrious knyg.; s. maistas wholesome food ; s. oras bracing/salubrious air ; s. klimatas healthy climate ; 3. (nesugadintas, nenukentėjęs) sound , intact ; s. protas sound mind ; common sense ; med. sanity ; būti sveiko proto be in one's senses , be in one's right mind ; jis s. grįžo iš karo he returned home safe from the war ; sveikame kūne sveika dvasia a sound mind in a sound body ; 4. (visas) whole ; sveikieji skaičiai mat. whole numbers ; s. gyvas! good morning/afternoon/evening ! ; lik s.! goodbye !, cheerio !; sveiki sugrįžę! welcome back/home !; s.!, sveiki! šnek. hail !, hello !, hi !; (susipažįstant) how do you do !; būk s.! (geriant) your health ! , cheerio !; sveiką kailį išnešti escape , have a narrow escape ; gyvas ir s. safe and sound , sound in life and limb ; sveiki sulaukę Naujųjų metų! a happy New Year !; 5. įv. (tamsta) you ; kaip s. panorėsi as you choose/please ; kaip s. gyveni? how are you (getting on) ?Sveikas frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai, terminai
Ką reiškia cartoon anglų kalboje?