Artimybė latviškai

Artimybė - ar̃timas  (3b)  subst. tuvākais; tuvinieks
savo artimui - savam tuvākam  (tuviniekam)
jis neturi nei giminaičių, nei artimųjų - viņam nav nedz radinieku, nedz tuvinieku
artimas   -à  (3b) daž.  noz. tuvs   -a
jis artimas mano kaimynas - viņš ir mans tuvs kaimiņš
artimos pažiūros - līdzīgi uzskati
artimybė  (1) tuvība;
artimumas  (2) tuvums

Ką reiškia eccentricity anglų kalboje?