Augykla latviškai

Augykla - áugęs   -usi  partic. pieaudzis   -gusi; nenobriedis   -usi; vidējos gados-
ji augesnė už tave - viņa ir vecāka par tevi
augykla  (2) audzētava
žuvų augykla - zivju audzētava
augimas  (2) augšana
pramonės augimas - rūpniecības augšana  (pieaugums)
augimvietė  (1) sk.   augãvietė;
auginimas  (1) audzēšana;
augynas  (1) audzētava
vaismedžių augynas - augļu koku audzētava
auginys  (3a) bot.  spraudenis;
auginti   (~ìna,  ~ìno) audzēt  (labību, ūsas); audzināt  (bērnus);
augintinis    (1) audžubērns;
augintojas   -a  (1) audzētājs   -a
gyvulių augintojas - lopkopis
auglys  (4)
1.
 sk.   ū̃glis
2.
 sk.   navìkasAugykla angliškai
Ką reiškia apple anglų kalboje?