Ilganosis latviškai

Ilganosis - ilgakãklis    (2)
1.
 subst. garkaklis   -e
2.
 adj.  /tāds, -a, kas ir/ ar garu kaklu
ilgakaklis ąsotis - krūze ar garu kaklu
ilgakartis ilgaė  (2) garkrēpjainais   ; /tāds, -a, kas ir/ ar garām krēpēm  (piem., zirgs);
ilgakasė  (2) /tāda, kas ir/ ar garām bizēm  (pīnēm)
sesuo ilgakasė - māsa ar garām bizēm
ilgakojis    (2)
1.
 subst. garkājis   -e; garstilbis   -e
2.
 adj.  garkājainais   ; garkāju ~; /tāds, -a, kas ir/ ar garām kājām
uodas ilgakojis - garkājis  (ods)
ilgakotis    (2) garkātains   -a; garkātis-; garkāte-
ilgakotė šakė - dakša ar garu kātu
ilgakulniai  (2)  dsk. zool.  maki  (puspērtiķu apakškārta);
ilgalaikis    (2) ilgstošs   -a; ilgs   -a; ilga laika-; ilgtermiņa-
ilgalaikė paskola - ilgtermiņa aizņēmums  (aizdevums)
ilgalapis    (2) garlapains   -a;
ilgaliemenis    (2) garstumbra-, ar garu stumbru  (par augiem); ar garu vidukli  (rumpi)  (par dzīvām būtnēm);
ilgaliežuvis    (2) niev. garmēlis   -e; pļāpa;
ilgalūpė  (2) bot.  korāļsakne;
ilgametis    (2) ilggadējs   -a; ilggadīgs   -a
ilgametis direktorius - ilggadējais direktors
ilgametė draugystė - ilggadēja draudzība
ilganagis    (2)
1.
/tāds, -a, kas ir/ ar gariem nagiem
2.
pārn. garnadzis   -e; zaglis   -e;
ilganosis    (2)
1.
 subst. gardegunis   -e
2.
 adj.  gardeguna-; /ar/ garu degunu;
ilgapienė  (2) ilgpiena ~
ilgapienė karvė - ilgpiena govs
ilgapirštis    (2)
1.
 adj.  /tāds, -a, kas ir/ ar gariem pirkstiem
2.
 subst. pārn. garpirkstis   -e; zaglis   -e;
ilgaplaukis    (2)
1.
 subst. garmatis   -e
2.
 adj.  garmatains   -a;
ilgapluoštis    (2) garšķiedru-
ilgapluoščiai linai - garšķiedru lini
ilgaragis    (2) /tāds, -a, kas ir/ ar gariem ragiem;
ilgarankis    (2) garrokains   -a; /tāds, -a, kas ir/ ar garām rokāmIlganosis angliškai
Ką reiškia ego anglų kalboje?