Klaidinėti latviškai

Klaidinėti - klaidab  (4) kļūda; klaida  izl.
įsibrovė klaida - ievēlās kļūda
padaryti klaidą - izdarīt kļūdu
ištaisyti klaidas - izlabot kļūdas
dirbti be klaidų - strādāt bez kļūdām
korektūros klaida - korektūras kļūda
spaudos klaida - drukas  (iespieduma) kļūda
šiurkšti klaida - rupja kļūda
iš klaidų mokomės - no kļūdām mācāmies
klaidatakis  (1) maldu ceļš  (taka);
klaidatikis    (1) bazn. ķeceris   -e;
klaidynė  (2) maldu vieta;
klaidinėti   (~iñė́ja,  ~iñė́jo) staigāt maldu ceļus; maldīties;   ~ingai  adv.  kļūdaini; ar kļūdām; maldīgi; maldinoši;   ~ingai
suprasti - saprast aplam/i/
klaidingas   ~a  (1) kļūdains   -a; maldīgs   -a; ar kļūdām
klaidinga nuomonė - kļūdains uzskats
klaidingumas  (2) kļūdainums; maldīgums;
klaidinimas  (1) maldināšana;
klaidinti   (~ìna,  ~ìno) maldināt;
klaidintojas   -a  (1) maldinātājs   -a;
klaidumas  (2) kļūdainums; maldīgums;
klaidūnas    (2),
klaiduoklis    (2) /tas (tā), kas ir/ apmaldījies -usies  (noklīdis, -usi);
klaidus   -ì  (4) kļūdains   -a; maldīgs   -a; maldinošs   -a
klaidus miškas - mežs, kurā var viegli apmaldītiesKlaidinėti angliškai, sinonimai
Ką reiškia transparent anglų kalboje?