Ranka latviškai

Ranka - rankà  (2) roka
dešinė ranka - labā roka
rankas aukštyn! - rokas augšā!
rankų darbas - roku darbs
paimti ant rankų - paņemt uz rokām
paspausti kam ranką - paspiest kādam roku
kristi iš rankų - krist no rokām
eiti per rankų rankas - iet no rokas rokā
į rankas atiduoti - nodot rokās

kieta ranka - cieta roka  (stingra vara)
lengva ranka - laimīga  (viegla) roka
padėti savo ranką - pielikt savu roku  (parakstīties)
turėti gražią ranką - būt skaistam rokrakstam
viską laikyti savo rankoje - visu turēt savās rokās  (savā varā)
paimti valdžią į savo rankas - saņemt varu savās rokās
pakliūti į kieno rankas - nokļūt kāda rokās
laužyti rankas - lauzīt rokas
rankas susitepti - aptraipīt rokas
pažadėti kam savo ranką - apsolīt kādam savu roku
prašyti moters rankos - lūgt sievietes roku
ant rankų nešioti - uz rokām nēsāt
būti kieno antra(dešine) ranka - būt kāda labai rokai
būti kam po ranka - būt kādam pa rokai
rankasparniai  (2)  dsk. zool.  rokspārņi, sikspārņi  dsk.  (kopums)Ranka frazeologizmai, angliškai, lenkiškai
Ką reiškia ireland anglų kalboje?