Svaigimas latviškai

Svaigimas - svaĩgalas  (3b) reibinoš/ai/s dzēriens  (līdzeklis)
svaigalai  dsk. - reibinošie dzērieni
butelis svaigalų - pudele alkohola
svaigesys  (3b) sk.   svaigulỹs;
svaigimas  (2) /ap/reibšana; apdullšana; reibums;
svaiginys  (3b)
1.
 sk.   sv aigulỹs
2.
vet. griezonis  (aitu griešanās kaite);
svaiginti   (~ìna,  ~ìno) reibināt; apdullināt;
svaigtelėti   (~telėja,  ~telėjo)  dem.  ,
svaigti   (~sta,  ~o) reibt; apdullt;
svaigulingas   -a  (1) reibinošs   -a; apdullinošs   -a;
svaigulys  (3b) reibums; reibonis
apėmė svaigulys - uznāca reibonis
svaiguliuoti   (~uliúoja,  ~uliãvo) uznākt reibonim  (retumis);
svaigumas  (2) spēja reibināt;
svaigus   -ì  (4) reibinošs   -a
svaigieji gėrimai - reibinošie dzērieniSvaigimas angliškai
Ką reiškia bat anglų kalboje?