Antstrėnis sinonimai

Pernugaris
Ar žinai ką reiškia žetė?