Acoustic lietuviškai

Acoustic Akustinis, girdimasis, garsinis
Acoustic aphasia - girdimoji afazija
Acoustic code - akustinis kodas
Acoustic coding - akustinis užkodavimas
Acoustic confusion - garsų painiojimas
Acoustic cue - skiriamasis garso požymis
Acoustic feature - garso/akustinis požymis
Acoustic filter - akustinis filtras
Acoustic generaliztion - akustinė generalizacija
Acoustic pressure - garso slėgis
Acoustic reflex - akustinis refleksas (ausies būgnelio ir ksuliukų raumenų reakcija į stiprų garsą)
Acoustic spectrum - žr. auditory spectrum
Acoustic stimulus - akustinis/garsinis dirgiklis
Acoustic store - akustinė atmintis/saugykla (hipotetinė akustinės infornmacijos sugykla atminties sistemoje)

Ką reiškia chew anglų kalboje?
Sekite mus