Adatādaiņi lietuviškai

Adatādaiņi - adata  įv.  reikš.  adata
šujamā adata sk. šujamadata
šujmašīnas adata - mašininė adata
eža adata - ežio dyglys  (adata)
adatas acs - adatos skylutė
adatu spilventiņš - adatinė
ievērt diegu adatā - įverti siūlą į adatą

sēdēt kā uz adatām - sėdėti kaip ant adatų
ar adatu iesāk, ar zirgu nobeidz - pradeda adata, baigia arkliu
meklēt kā adatu - ieškoti kaip adatos
adatādaiņi zool.  dygiaodžiai
adatains   -a dygliuotas   -a, adatytas   -a
adatains kaktuss - dygliuotas kaktusas
adataina meža plūme - adatyta laukinė slyva
adatainā raja icht.  - dygliauodegė raja  (Dasyatis)
adatcūka zool.  dygliuotis, dygliakiaulė  (Hystrix)
adatnīca adatinė
adatturis med.  adatkotis
adatveida-  gen.  qual.
adatveidīgs   -a adatos pavidalo
adatzivs   (gen.  sg.  ~zivs,  pl.  ~zivju) icht.  jūrų adata, striektas  (Syngnatus typhle)

Ką reiškia mentality anglų kalboje?
Sekite mus