Average lietuviškai

Average Vidurkis
Vidutinis, vidutiniškas, vidutiniškai prilygti
Average deviation - vidutinis aritmetinis nuokrypis
Average error - vidutinė paklaida
Average error method - vidutinės pakalidos metodas
Average evoked potentials - suvidurkinti sukeltiniai potencialai
Average information - vidutinė informacija
Average number - vidutinis skaičius
Average oscilation - vidutinis svyravimas
Average probability - vidutinė tikimybė
Average sum - vidutinė suma
Average value - vidutinė reikšmė
Arithmetic(al) average - aritmetinis vidurkis
Asymptotic(al) average - asimptotinis vidurkis
Double average - dvigubasis vidurkis;
Geometric(al) average - geometrinis vidurkis
Grand average - bendrasis vidurkis
Mouving average - slenkamasis vidurkis
Process average - proceso vidurkis
Space average - erdvinis vidurkis
Statistical average - empirinis vidurkis
Unweighted average - nesvertinis vidurkis;
Weighted average - svertinis vidurkis
Method of average error measurement of threshold - slenksčio nustatymas vidutinės paklaidos metodu

Ką reiškia proficiency anglų kalboje?