Span lietuviškai

Span Sprindis
Tarpatramis
Anga, nava
Perdanga
Approach span - krantinė anga
Beam span - sijinė perdanga
Bridge span - tilto anga
Center span - centrinis tarpatramis
Clear span - protarpis
Continuous span - nekarpytoji perdanga
Deck span - tilto perdanga
Draw span - varstomoji perdanga
Effective span - skaičiuojamasis tarpatramis, faktinis tarpatramis
End span - kraštinis tarpatramis
Inner span - tarpinis tarpatramis
Interior span - terpinis tarpatramis
Internal span - terpinis tarpatramis
Lift span - pakeliamoji perdanga
Main span - pagrindinis tarpatramis
Movable span - varstomoji perdanga
Shore span - krantinė anga
Simply supported span - laisvai atremtoji perdanga
Skew span - įstrižoji perdanga
Suspended span - kabamoji perdanga
Truss span - santvaros tarpatramis

Ką reiškia array anglų kalboje?