Grabas frazeologizmai

1. Grabo lenta - mirtis: Topylio meilė nebepertruks dabar iki grabo lentos.

2. Grabo vinis - persenęs žmogus: Grabo vinis besi, ir dar nori ženytis.

3. Grabu atsiduoda - visai senas: Jis grabeliu atsiduoda.

4. Grabas išlygins kuprą - apie ką nors nepataisomą: Tokiems nebent grabas kuprą išlygins,- kaip karšto vandens puskibirį išliejo žodžius Norkūnas.

5. Grabu nešinas - apie tebedirbantį silpną ligonį: Bega, darbuojas manoji grabu nešina.

6. Grabu smirdi - visai senas, sukriošęs: Sebis grabu smirda, o dar drivija - brūzguolis tokiam!

7. Grabas stuksi į kulnis - labai senas: Jau grabas į kulnis stuksi, o dar visko maža.

8. Į grabą dedamas - apie prastai atrodantį: Vaikas buvo visai graban dedamas, o dabar atsičiuklino.

9. Į grabą įgriūti - mirti: Kada gali ūkininkas pareikšti streikuojąs? Tada, kai į grabą įgriūva.

10. Į grabą nenusineš - apie gobšuolį: Ateis sprogsena, nieko į grabą nenusineš.

11. Į grabą nuvaryti - numarinti (rūpesčiais): Tik aš žinau, kad Mikelis nuvarys mane į grabą.

12. Iš grabo išimtas - apie prastai atrodantį: Parėjo iš grabo išimtas.

13. Iš grabo kilnoti - koneveikti (mirusį): Darkyk mane, kiek gali, kiek nori, bet mirusių nebekilnok iš grabo.

14. Kaip grabas - apie tylintį: Tylėsiu kaip grabas, jei neužmušei žmogaus ir neapiplėšinėjai.Grabas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia ochra?