Gyvastis frazeologizmai

1. Gyvasties atsiklausiant - labai sunkiai, prisiverčiant (ką daryti): Senis valgė, gyvasties atsiklausdamas.

2. Gyvastį nešioti - būti vos gyvam: Kad ir ji pati tik tik gyvastį nešioja.

3. Gyvastį nešti - 1. gelbėtis nuo mirties: Dalis plėšikų kaip paukščiai sklido į visas šalis, nešdama gyvastį. 2. būti vos gyvam: Jis vos gyvastį neša.

4. Gyvastį padėti - mirti: Atvažiavo į svečius ir gyvastį padėjo.Gyvastis angliškai, latviškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia Vega?