Keliaklupstas frazeologizmai

1. Keliaklupstas eina (vaikščioja) - nusižeminusiai prašo: Kai urėdas pasišaukė jį raštinėn, Stašenis ėjo keliaklupstas.Keliaklupstas latviškai
Ar žinai ką reiškia danas?