Duoti angliškai

duoti 1. give (smth to smb, smb smth); 2. (leisti, įgalinti) let (smb inf), allow (smb + to inf); jam nedavė kalbėti they didn't let him speak ; d. suprasti give to understand ; 3. (mušti, lupti, kirsti) strike , hit ; d. kam per veidą slap smb in the face ; d. kam į ausį cuff/box smb's ears ; 4. d. pradžią give rise (to smth); d. ranką hold one's hand (to); (moteriai) offer one's hand (to); d. darbą provide (smb) with work arba a job ; d. koncertą give a concert ; d. įsakymą give/issue an order ; d. kam atkirtį repulse smb , rebuff smb; d. parodymus give evidence/testimony (to); d. žodį give/pledge one's word ; d. valią give vent (to smth, smb); d. naudą be of use/benefit ; d. kam ataskaitą apie ką nors give/render an account to smb of smth; report smb on smth; jam negalima d. daugiau kaip dešimt metų he does not look more than ten years old ; d. telegramą send a telegram , wire (to), wire (smb); cable (smb) amer.Duoti frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia ship anglų kalboje?