Panašus angliškai

panašus 1. resembling ; alike ; (į ką) like (smth, smb), similar (to); gana p. rather like ; p. į geležį like iron , iron-like ; būti panašiam be like , resemble , bear resemblance ; jūs visi vienas į kitą panašūs you are all alike ; jis p. į savo tėvą he is like his father , he takes after his father ; į ką jis p.? who is he like ?; 2. mat. similar ; panašūs trikampiai similar triangles ; 3. : panašu į lietų it looks like rain ; nieko panašaus šnek. nothing of the kind ; tai panašu į jį! it's just like him !; tai į nieką nepanašu it's like nothing on earth ; it is unheard of ; į ką tu p.! just look at yourself !; jie panašūs kaip du vandens lašai they are like two peas in a podPanašus latviškai
Ką reiškia multiplication anglų kalboje?