Pranešti angliškai

pranešti 1. (kam ką) let (smb) know (smth, of), communicate (smth to), impart (smth to ); ofic. inform (smb of); report (smth to); (per radiją) announce ; p. savo adresą pažįstamiems let one's friends know one's address ; p. žinią impart the news ; (blogą) break the news ; mums pranešė, kad... we were told that ...; laikraščiai praneša, kad... the papers say ...; kaip praneša laikraščiai according to the papers ; kaip pranešama as it is reported ; 2. (paraginti, priminti) notify , inform ; 3. (referuoti) report (on); (apie lankytoją) announce ; įeiti nepranešus enter unannounced ; 4. (viršyti ką kuo) excel (smb in); p. ką narsumu excel smb in couragePranešti latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia publisher anglų kalboje?